VCMS – music project was created in order to implement original music studio projects in the field of various trends of instrumental music, synthpop, electropop, technopop, ambient, as well as related styles.

Each project is characterized by attention to detail, sensitivity to the selection of sounds and instruments, as well as gentle melody lines, which makes it pleasant to receive and evoking positive emotions. We invite you to listen and we wish you a pleasant experience 🙂

VCMS – music project powstał w celu realizacji autorskich studyjnych projektów muzycznych zakresie rozmaitych nurtów muzyki instrumentalnej, synthpop, electropop, technopop, ambient, a także stylów pokrewnych.
Każdy projekt charakteryzuje się dbałością o detale, wyczuciem w doborze brzmień i instrumentów, a także łagodnym prowadzeniem linii melodycznych, co czyni go przyjemnym w odbiorze oraz wywołującym pozytywne emocje. Zapraszamy zatem do słuchania i życzymy miłych wrażeń 🙂