work IN progress

trochę odświeżone miejsce pracy i przygotowania do kolejnego projektu, niewielka próbka testująca park maszynowy, czy zostanie wykorzystana i w jakim zakresie? tego jeszcze nie wiedzą nawet jej twórcy 🙂

a slightly refreshed workplace and preparation for the next project, a small sample testing the machinery park, will it be used and to what extent? not even its creators know it yet 🙂