Kuba z KEJK4You

KEJK4You – „K” jak: poznajcie Kubę.

Muzyki uczy się i poznaje od ponad 20 lat, począwszy od szkół muzycznych do Konserwatorium Krakowskiego w klasie prof. Antoniego Cofalika oraz Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Macieja Lulka. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Piotra Kwaśnego.
Praktykę łączy z teorią, co wiąże się z ukończeniem Studiów Licencjackich na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku Muzykologia. Uczestnik licznych kursów mistrzowskich oraz akademii prowadzonych zarówno przez zagranicznych – Henrik Hochschild (Gewandhaus Leipzig), Lorenzo Lucca (Hofer Symphoniker), Remus Azoitei (Royal Academy Music), Nicola Benedetti, jak i polskich artystów – Antoni Cofalik, Szymon Krzeszowiec. Zdobywał doświadczenie orkiestrowe grając w różnych orkiestrach w ramach projektów i festiwali: Chicago Philharmonic, (dyr. Scott Speck); Fresco Sonare; Passionart, International Junge Orchestral Akademie w Niemczech (dyr. Matthias Foremny); European Student Orchestra w Belgii; Rossini in Bad Wildbad i wiele innych. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną ucząc gry na skrzypcach. Swój skrzypcowy warsztat pedagogiczny doskonalił biorąc udział m. in. w warsztatach ze skrzypaczką Nicolą Benedetii w Londynie. Artysta gra na mistrzowskich francuskich skrzypcach z pierwszej połowy XX wieku.

KEJK4You – „K” like: meet Kuba.

His fascinations about music takes over twenty years of experience, through music schools to the Kraków Conservatory in prof. Antoni Cofalik class and Academy of Music in Kraków in dr Maciej Lulek violin class. Currently he is studying at Academy of Music in Katowice with prof. Piotr Kwaśny. He combines practice with theory, which is associated with Bachelor’s Degree in Musicology on Jagiellonian University. Participant of masterclasess and academies with: Henrik Hochschild (Gewandhaus Leipzig), Lorenzo Lucca (Hofer Symphoniker), Remus Azoitei (Royal Academy Music), Nicola Benedetti, Antoni Cofalik, Szymon Krzeszowiec.
He gain orchestral experience playing in projects and festivals: Chicago Philharmonic, Fresco Sonare, Passionart, International Junge Orchestral Akademie, European Student Orchestra, Rossini in Bad Wildbad and others. He is also interested in teaching on the violin. He improved his teaching skills takeing lessons with Nicola Benedetti in London. Artist is playing on the master french violin from first half of the twenthy century.